Chuyên mục
Điểm Khác Biệt

Hệ thống quản lý nhóm thang máy

Model sử dụng NETIS Series
Tốc độ sử dụng Dưới 180m/f
Số thang máy tối đa trong nhóm 4 thằng
Số tầng dừng lại tối đa 32 tầng
Số nhóm tháng 4 nhóm