MỘT SỐ SẢN PHẨM VỀ THANG TẢI KHÁCH

1. Kiểu trần NC-D19
Cửa Car Hi-Glossy Graphic
Vách Car Hi-Glossy + Hi-Glossy Graphic + STS Mirror
COP NCOP – R63
CPI NCID – C62
Tay cầm HR – 04
Sàn Gạch Deco /Liên hệ nhà cung cấp
2. Kiểu Trần NC-C04
Cửa Car STS Mirror Etching (NOSD-002)
Vách Car STS Mirror Etching (NOSD-002)
COP NCOP – R61C
CPI COP Tích hợp
Tay cầm HR – 01
Sàn Gạch Deco / Liên hệ
nhà cung cấp

Trần NC-C02
Cửa tầng STS Gương khắc (NOSD-005)
Vách Car STS Gương khắc (NOSD-005)
COP NCOP – R61
CPI NCID – C22
Tay nắm HR – 01
Sàn Gạch Deco / Liên hệ nhà cung cấp

3. Kiểu trần NC-D18
Cửa Car Hi-Glossy Graphic
Vách Car Hi-Glossy + Hi-Glossy Graphic + STS Mirror
COP NCOP – R63C
CPI COP Tích hợp
Tay cầm HR – 03
Sàn Gạch Deco / Liên hệ nhà cung cấp

4. Kiểu trần NC-D14
Cửa Car Hi-Glossy Graphic
Vách Car Hi-Glossy + Hi-Glossy Graphic + STS Mirror
COP NCOP – R61C
CPI COP Tích hợp
Tay cầm HR – 04
Sàn Đá cẩm thạch nhân tạo /Liên hệ nhà cung cấp

5. Ceiling NC-D16
Car Door STS 3S Vibration Ti-Gold
Car Wall STS 3S Vibration Ti-Gold, STS Mirror Ti-Gold, Wood
COP NCOP – R61VL
CPI COP Tích hợp
Hand Rall HR – 03
Floor Marble / nhà cung cấp Liên hệ

Hình ảnh ở trên nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm, có thể hơi khác với thực tế. Kích thước có thế thay đổi theo số người đi và kích thước bồung thang máy.

thi cong thang may netis viethan
thi cong thang may

Trả lời